Roll of Honour

Master of Physiotherapy

Bachelor of Physiotherapy

  BATCH

  BEST OUTGOING STUDENT

  BEST OUTGOING STUDENT

2013
Ms . Ridhima Chopra  
2012
Ms. Abinaya Sundari.K  
2011
Mr. Parthiban

Ms. Neethu Das

2010
Ms. Manjula Sukumari Noone

Ms. Madhana.V

2009
Ms. Hemalatha. C Mr. Vinay Dev.K
2008
V.Thivya Mr. Jyothish P.K
2007
R.Uthra Devi. Ms. Niyati Khona
2006
R.Premlal Ms. Sidhiprada Mohapatra
2005
D.Ramesh Mamta Mohan
2004
R.S.Rejini Therese M.Saranya
2003
T.R.Kabilan Agnel Kevin Gomes
2002
A.P.Kalpana V.Sivaranjani
2001
C.Reynold Kingston Prabu S.Hema
2000
V.Poorna Prakash Sathiyamoorthy A
1999
S.Ganesh Kandan R.Subbulakshmi
1998
- B.Gopika Ramya
1997
- Poorna Prakash V
1996
- P.K.Sathyadevi
1995
- C.Nageswari
1994
- A.P.Kalpana